System OST Project Manager zawiera wszystkie narzędzia konieczne dla sprawnego tworzenia budżetów projektów, harmonogramów realizacji i harmonogramów planowanych dostaw materiałów. System umożliwia tworzenie odpowiednich kart limitowych planowanego zużycia materiałów, oraz pracy ludzi i sprzętu, oraz wspomaga proces zapotrzebowania i zamawiania materiałów koniecznych do realizacji przedsięwzięcia. W systemie możliwe jest prowadzenie rejestrów pracy ludzi, sprzętu i transportu w odniesieniu do założeń budżetowych. Udostępnione są narzędzia konieczne do prowadzenia kontrolingu finansowego i monitoringu organizacyjnego prowadzonych projektów. We współpracy z systemami ERP możliwy jest kontroling realizacji projektów dzięki zautomatyzowanemu zestawianiu wartości planowanych, z danymi zbieranymi w podsystemach: księgowym, gospodarki materiałowej i kadrowo-płacowym.

EN_W10-Comp_rgb_DarkBlue1
Wszystkie moduły aplikacji narzędziowej OST Project Manager są kompatybilne z wszystkimi edycjami Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 oraz Windows 10. Serwer OST Project Manager jest kompatybilny z wszystkimi edycjami Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 oraz Windows Server 2016.

OST Project Manager is supported by OST serwis on the following editions of Windows 10 – Windows 10 Pro, Windows 10 Education, and Windows 10 Enterprise. OST Project Manager is supported on the in-market supported servicing branches of Windows 10 including – Current Branch, Current Branch for Business and Long-term Servicing Branch.

Planowanie działań składających się na realizację projektu, w tym: terminów realizacji działań i zależności logicznych w realizacji pozwala tworzyć plany które żyją wraz z przeprowadzanym przedsięwzięciem. Dzięki pracy na harmonogramach realizacji można się pokusić o przypisanie rzeczowych nakładów koniecznych do realizacji działań, w tym w szczególności: nakładów kapitałowych, nakładów pracy sprzętu, transportu i ludzi oraz nakładów materiałowych. Z drugiej strony dostajemy możliwość ciągłego monitorowania realności założonych przychodów uzyskiwanych z tytułu realizacji projektu oraz analizy przebiegów czasowych wszelkich planowanych wartości dotyczących zarówno aspektów rzeczowych jak i finansowych. Również optymalizacja planu realizacji pod kątem obciążenia zasobów trwałych (ludzi i sprzętu) nie będzie w takim podejściu kłopotliwa.

OST Project Manager wspiera Kierownika Budowy pozwalając zautomatyzować codzienne czynności: wystawianie kart pracy pracownikom, zapotrzebowań na materiały i sprzęt, kontrolę zgodności ich użycia z założonymi w budżecie limitami (materiały, sprzęt transport, robocizna, podwykonawstwo). OST Project Manager przejmuje dane z systemów kosztorysowych na platformę harmonogramu, w tym kalkulowane zasoby, materiały, narzuty i sprzęt. W systemie można planować i rejestrować pracę ludzi i sprzętu, w sposób umożliwiający bezpośrednie przekazanie danych do systemów kadrowo-płacowych, finansowo-księgowych i logistycznych, kontrolować zużycie przeznaczonych środków finansowych na projekt.
W systemie OST Project Manager Kierownik Budowy wystawia także dokumenty odbiorowe dla Inwestora i dla swoich podwykonawców w odniesieniu do budżetu, zatwierdzając jednocześnie wykonane etapy, raportuje cyklicznie stan realizacji zadań projektu. Umożliwia mu to ciągłą kontrolę stanu realizacji oraz planowanie i kontrolę płynności finansowej przedsięwzięcia zgodnie z założeniami budżetowymi. Proste i klarowne metody raportowania zabudowane w systemie OST Project Manager pozwalają natychmiast zorientować się w stanach realizacji budżetów poszczególnych przedsięwzięć, ale także całego programu produkcji budowlanej. Dzięki temu Zarząd może szybko podejmować tak strategiczne, jak i taktyczne decyzje w oparciu o rzeczywistą wiedzę o stanie realizacji projektów, o poniesionych kosztach w odniesieniu do planów oraz ich stanie organizacyjnym.


ostlogo-400x320
25-031 Kielce
ul. Gagarina 6/11
+48 602 535 917

biuro (at) ostserwis.pl

Aby umówić się na szczegółową prezentację oferowanych rozwiązań prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy na adres: biuro (at) ostserwis.pl Nasi konsultanci pojadą do Was by przedstawić Państwu zalety systemu OST Project Manager. W czasie prezentacji zostanie przedstawiona filozofia działania systemu i metodologia wdrożenia naszego rozwiązania w firmie budowlanej.

Wdrożenie systemu zarządzania produkcją to bardzo poważne zadanie, które swoim zasięgiem powinno objąć całą firmę i choćby z tego względu dobrze byłoby, gdyby na takiej prezentacji było szefostwo produkcji budowlanej, księgowość, kadry-płace i oczywiście przedstawiciele Zarządu.

Zaufali nam: Mostostal Płock S.A., Budizol Sp z o.o. S.K.A, PRK 7 S.A., Eiffage Budownictwo Mitex S.A., Exbud Skanska S.A., Budostal-2 S.A., Pol-Aqua S.A., Ilbau Polska Sp. z o.o., Strabag Sp. z o.o., Montin S.A., Budimex-Unibud Sp. z o.o., Mostostal Kielce S.A., Portowy Zakład Techniczny Sp. z o.o. – Gdynia , Maxer S.A., Hydrobudowa 9 S.A., Budostal 2 S.A., Fazbud S.A., Hochtief Polska S.A., RKW, Savex S.A. – Zgorzelec, Izotech - Usługi Budowlane – Kielce i inne.