L_176System OST ProjectManager zawiera narzędzia potrzebne dla sprawnego tworzenia budżetów projektów, projektów realizacji w postaci harmonogramów, kart limitowych projektu dla materiałów, ludzi i sprzętu, oraz narzędzia do sprawnego monitorowania postępu robót w odniesieniu do planów, także narzędzia konieczne do kontrolingu finansowego i organizacyjnego prowadzonych projektów.


K2_540 OST ProjectManager wspiera Kierownika Budowy pozwalając zautomatyzować codzienne czynności: wystawianie kart pracy pracownikom, zapotrzebowań na materiały i sprzęt, kontrolę zgodności ich użycia z założonymi w budżecie limitami (materiały, sprzęt transport, robocizna, podwykonawstwo). OST ProjectManager przejmuje dane z systemów kosztorysowych na platformę harmonogramu, w tym kalkulowane zasoby, materiały, narzuty i sprzęt. W systemie można planować i rejestrować pracę ludzi i sprzętu, w sposób umożliwiający bezpośrednie przekazanie danych do systemów kadrowo-płacowych, finansowo-księgowych i logistycznych, kontrolować zużycie przeznaczonych środków finansowych na projekt.


E_356W systemie OST ProjectManager Kierownik Budowy wystawia także dokumenty odbiorowe dla Inwestora i dla swoich podwykonawców w odniesieniu do budżetu, zatwierdzając jednocześnie wykonane etapy, raportuje cyklicznie stan realizacji zadań projektu. Umożliwia mu to ciągłą kontrolę stanu realizacji oraz planowanie i kontrolę płynności finansowej przedsięwzięcia zgodnie z założeniami budżetowymi.


G_717Proste i klarowne metody raportowania zabudowane w systemie OST ProjectManager pozwalają natychmiast zorientować się w stanach realizacji budżetów poszczególnych przedsięwzięć, ale także całego programu produkcji budowlanej. Dzięki temu Zarząd może szybko podejmować tak strategiczne, jak i taktyczne decyzje w oparciu o rzeczywistą wiedzę o stanie realizacji projektów, o poniesionych kosztach w odniesieniu do planów oraz ich stanie organizacyjnym.