Firma OST serwis powstała w 1997 roku. Dostarczamy i wdrażamy rozwiązania informatyczne dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw w oparciu o narzędzia firmy COMARCH SA. Otaczamy naszych klientów opieką powdrożeniową, a także prowadzimy regularne działania serwisowe mające na celu usprawnienie działania systemów związane z reorganizacją, zmianą prawa lub usuwanie skutków awarii sprzętu lub ludzkich błędów.

Poza standardową ofertą specjalizujemy się w realizacji dużych projektów informatycznych dla potrzeb firm deweloperskich, budowlanych, montażowych i konstrukcyjnych w oparciu o autorskie oprogramowanie
OST Project Manager. Nasze rozwiązanie zawiera narzędzia potrzebne dla sprawnego zarządzania projektami, czyli tworzenia budżetów projektów i kontrolowania ich realizacji.

Biorąc aktywny udział w pracach wielu firm budowlanych nad usprawnieniem procesu realizacji kontraktów dostrzegamy powszechnie problemy, które w sposób istotny obniżają możliwą do osiągnięcia zyskowność. Wiele z nich ma bezpośredni związek z organizacją samego przedsiębiorstwa i jego wewnętrznych procedur biznesowych. Na tym polu tkwi jeszcze ogromny, często nie dostrzegany, potencjał poprawy wyniku przedsiębiorstwa.

Proponowane przez nas rozwiązania aktywnie pomagają usunąć te problemy poprzez wdrożenie skutecznych procedur wspartych nowoczesnymi systemami informatycznymi, z których każdy element ma swoje miejsce w procesach oferowania, kontraktacji, przygotowania produkcji i controllingu kontraktów, a także ułatwia powstawanie i organizację dokumentów elektronicznych.